Et netværk for mennesker, der er ramt af andres selvmords handlinger.
  • Overskrift

Er du pårørende til en selvmordstruet, kan du finde hjælp her på hjemmesiden

Det er følelsesmæssigt hårdt at være tæt på et familiemedlem eller en ven, som har forsøgt selvmord og er selvmordstruet. Handlingen skaber usikkerhed og kaotiske følelser hos de pårørende. Er du pårørende eller nær ven til en selvmordstruet person, kan du finde hjælp her på hjemmesiden. Ønsker du at tale med en frivillig professionel rådgiver i NEFOS, så kontakt os på mail, telefon eller sms – se kontaktoplysninger nedenfor.

Forebyg

Nyeste forskning viser, at når forældre har forsøgt selvmord, er børnene og de unge mere udsatte for også at handle selvskadende. Især hvis de ikke får talt med relevante fagpersoner om de tanker, de gør sig.

Unges selvmordsforsøg vil altid udløse bekymring og ængstelse. Sker det uden forvarsel, i form af f.eks. misbrug eller depressive tanker, skaber handlingen voldsomme rystelser i familien, der hurtigt kan væltes af følelserne. Vrede og angst er kendte reaktioner hos forældre og søskende. For lidt eller for meget kontrol af den unge kan for de voksne føles som en løsning i forhold til angsten. Men kontrol skaber blot nye problemer. Ligesom når man magtesløst overser de mindre søskendes behov for at tale om det skete. Men i tavsheden omkring selvmordshandlingen og det usigelige skaber børn deres egne fortællinger. På godt - og mest ondt.

Det er derfor vigtigt, at der er en voksen i nærheden, som kan hjælpe familien med børnene og tale med dem om det skete, på et alderstilpasset niveau. Spørg omkring dig og tag imod hjælpen.

Som pårørende til en selvmordstruet kan du altid henvende dig til NEFOS for at få rådgivning. 

Udskriv Email

Nyheder på mail