Et netværk for mennesker, der er ramt af andres selvmords handlinger.

Vil du være medlem

NEFOS er en almenvelgørende organisation, som er afhængig af andres støtte. Vi søger fonde, men får kun ganske lidt i støtte fra offentlige midler. Odense Kommune støtter os hvert år med § 18 midler. Disse kan ikke slå til i forhold til de udgifter vi har – derfor er vi afhængige af sponsormidler og gaver.

Som der står på vores visitkort: Det er gratis at modtage hjælp af NEFOS, men det er IKKE gratis at køre en professionel frivillig organisation. Vi takker for store og små gaver samt frivillige medlemskontingenter.

Medlemsbidrag

Du kan blive personligt medlem af NEFOS. Kontingentet er: 100 kr. pr. år for studerende og pensionister, 200 kr. pr. år for øvrige enkeltpersoner og 300 kr. pr. år for familier. For mindre virksomheder, institutioner, organisationer og lign. koster det 500 kr. pr. år at være medlem og for større virksomheder koster det 1000 kr. pr. år.

Medlemskontingentet kan indsættes på denne konto:

Bankkonto hos Danske Bank
Reg.nr. : 9570
Konto: 11807305 
Tekst: Dit navn/organisationens navn og e-mailadresse. 

Medlemskontingentet kan indbetales via MobilePay

Mobilnr.: 23913226
Tekst: Dit navn/organisationens navn og e-mailadresse.

Obs: Hvis det er første gang du indbetaler medlemsbidrag og/eller der ikke er plads til din e-mailadresse i tekstfeltet, beder vi dig udfylde formularen her.
Navn*
Invalid Input
By*
Invalid Input
E-Mail*
Invalid Input
*
Invalid Input

Gaver

Med et støttebeløb – stort som lille – kan du være med til at styrke NEFOS' arbejde med at skabe støtte til selvmordsramte.

Donationer/gavebeløb kan indsættes på samme konto som medlemsbidraget - dog er dit navn/organisationens navn og e-mailadresse i teksten valgfrit.

Arv

Du kan vælge at støtte NEFOS ved at betænke NEFOS med en del af din arv. Hvis du ønsker at testamentere en del af din formue til NEFOS, skal du kontakte en advokat, så I sammen kan udforme et testamente.

Regler for skattefradrag af donationer

For at bidragsydere kan få skattefradrag for donationer, medlemsbidrag, gavebeløb o.a. kræver det, at foreningen er godkendt af Told- og skatteforvaltningen og derved opfylder de fastsatte betingelser ift. organisatoriske forhold, formue, bidragsydere mv. jf. Lov om påligningen af indkomstskat til staten (Ligningsloven) § 12, stk. 4. Desværre er NEFOS ikke godkendt, da vi endnu ikke opfylder flere af betingelserne. 


Medlem

Med det årlige medlemsbidrag er du medlem af NEFOS og kan dermed stille op og vælges ind i bestyrelsen. Alene medlemmer har mulighed for at beslutte og vælge på den årlige generalforsamling.

Medlemskab tilbydes til alle der tilslutter sig forenings formål: (Se vedtægterne)

Det betyder:

At enhver person, der definerer sig som pårørende eller efterladt til personer, der har udført en selvmordshandling kan blive medlem.

At alle fagpersoner eller forskere, der engagere sig i arbejdet med selvmordsforebyggelse samt frivillige, der vil arbejde efter formålet.

At enhver offentlig eller frivillig organisation kan være medlem, dog kun repræsenteret ved en person på den årlige generalforsamling.

Tilbuddet om medlemskab gælder derfor for alle, uanset om du har oplevet et selvmord eller en selvmordshandling blandt din nærmeste familie, ven, kollega eller som fagperson. Ligesom du er velkommen som medlem, hvis du ønsker at støtte arbejdet i NEFOS - som frivillig eller som fagperson - uanset bopælskommune.

Udskriv Email

Nyheder på mail