Et netværk for mennesker, der er ramt af andres selvmords handlinger.

Vil du være medlem

NEFOS er en almenvelgørende organisation, som er afhængig af andres støtte. Vi søger fonde, men får kun ganske lidt i støtte fra offentlige midler. Odense Kommune støtter os hvert år med § 18 midler. Disse kan ikke slå til i forhold til de udgifter vi har – derfor er vi afhængige af sponsormidler og gaver.

Som der står på vores visitkort: Det er gratis at modtage hjælp af NEFOS, men det er IKKE gratis at køre en professionel frivillig organisation. Vi takker for store og små gaver samt frivillige medlemskontingenter.

Medlemsbidrag

Du kan blive personligt medlem af NEFOS. Kontingentet er: 100 kr. pr. år for studerende og pensionister, 200 kr. pr. år for øvrige enkeltpersoner og 300 kr. pr. år for familier. For mindre virksomheder, institutioner, organisationer og lign. koster det 500 kr. pr. år at være medlem og for større virksomheder koster det 1000 kr. pr. år.

Medlemskontingentet kan indsættes på denne konto:

Bankkonto hos Danske Bank
Reg.nr. : 9570
Konto: 11807305 
Tekst: Dit navn/organisationens navn og e-mailadresse. 

Medlemskontingentet kan indbetales via MobilePay

Mobilnr.: 23913226
Tekst: Dit navn/organisationens navn og e-mailadresse.

Obs: Hvis det er første gang du indbetaler medlemsbidrag og/eller der ikke er plads til din e-mailadresse i tekstfeltet, beder vi dig udfylde formularen her.
Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Gaver

Med et støttebeløb – stort som lille – kan du være med til at styrke NEFOS' arbejde med at skabe støtte til selvmordsramte.

Donationer/gavebeløb kan indsættes på samme konto som medlemsbidraget - dog er dit navn/organisationens navn og e-mailadresse i teksten valgfrit.

Arv

Du kan vælge at støtte NEFOS ved at betænke NEFOS med en del af din arv. Hvis du ønsker at testamentere en del af din formue til NEFOS, skal du kontakte en advokat, så I sammen kan udforme et testamente.

Regler for skattefradrag af donationer

For at bidragsydere kan få skattefradrag for donationer, medlemsbidrag, gavebeløb o.a. kræver det, at foreningen er godkendt af Told- og skatteforvaltningen og derved opfylder de fastsatte betingelser ift. organisatoriske forhold, formue, bidragsydere mv. jf. Lov om påligningen af indkomstskat til staten (Ligningsloven) § 12, stk. 4. Desværre er NEFOS ikke godkendt, da vi endnu ikke opfylder flere af betingelserne. 


Medlem

Med det årlige medlemsbidrag er du medlem af NEFOS og kan dermed stille op og vælges ind i bestyrelsen. Alene medlemmer har mulighed for at beslutte og vælge på den årlige generalforsamling.

Medlemskab tilbydes til alle der tilslutter sig forenings formål: (Se vedtægterne)

Det betyder:

At enhver person, der definerer sig som pårørende eller efterladt til personer, der har udført en selvmordshandling kan blive medlem.

At alle fagpersoner eller forskere, der engagere sig i arbejdet med selvmordsforebyggelse samt frivillige, der vil arbejde efter formålet.

At enhver offentlig eller frivillig organisation kan være medlem, dog kun repræsenteret ved en person på den årlige generalforsamling.

Tilbuddet om medlemskab gælder derfor for alle, uanset om du har oplevet et selvmord eller en selvmordshandling blandt din nærmeste familie, ven, kollega eller som fagperson. Ligesom du er velkommen som medlem, hvis du ønsker at støtte arbejdet i NEFOS - som frivillig eller som fagperson - uanset bopælskommune.

Medlemsskab

...gør NEFOS muligt

Med et årligt medlemsbidrag er du eller dit firma medlem af NEFOS. Bidraget er en direkte og vigtig støtte, der muliggør, at vi i NEFOS fortsat kan yde kompetent og frivillig hjælp til selvmordsramte børn, unge og voksne.

  • Du er med til at sikre en stabil hjælp til pårørende og efterladte, uanset alder
  • Du kan få indflydelse via valg til bestyrelsen
  • Du får nyhedsbrev med aktuel orientering 4 gange årligt

Bliv medlem allerede i dag! Klik her


Seneste nyt

Om NEFOS

NEFOS er en organisation, der yder støtte og rådgivning til alle, der er eller har været tæt på en person, som har udført en selvmordshandling.
Kontakt os pr. mail eller telefon

Vi reagerer inden for 3 hverdage og kontakter dig, såfremt du har lagt dit nummer på telefonsvareren - eller hvis vi har modtaget en mail eller en sms fra dig. Responstiden sikrer, at vi både har tid til vores igangværende samtaler og til at besvare udefra kommende henvendelser.

Du kan også skrive direkte til os ved at klikke her Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Telefon til hovedkontoret: tlf. 6312 1226 mandag-fredag kl. 09.00-13.00.

Medlemsbidrag og gavebeløb

Vi vil gerne have medlemmer i NEFOS, Du kan støtte vores arbejde. Medlems kontingent pr år er: 100 kr. for studerende/pensionister, 200 kr for øvrige enkeltpersoner og 300 kr. for familier (husk at skrive navnene på alle familiemedlemmer ind i tekstfeltet) klik her for at melde dig ind.


Rådgivning til alle, der er eller har været tæt på en person, som har udført en selvmordshandling.

Kontakt NEFOS

Midtjylland

Pia Engstrøm: 6177 2184
Liselotte Kragh: 6165 5483

Nordjylland

Pia Engstrøm: 6177 2184

Hele Landet

Hovedkontoret: 6312 1226 eller 5190 9584
Telefontid: Hverdage kl. 09.00-13.00


Yderlige info

Er du fagperson, og har du brug for råd eller sparring, er du velkommen til at kontakte os på mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., og din henvendelse vil blive besvaret af faglig leder Elene Fleischer.

Er du journalist, er du velkommen til at rette henvendelse til os via mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., og din henvendelse vil blive besvaret af bestyrelsesformanden eller faglig leder.

Nyheder på mail


Etik

NEFOS opretter samtalegrupper for efterladte efter selvmord ud fra følgende præmisser:

  • Deltagerne er berørt af samme type tab
  • 4-8 personer i gruppen
  • Gruppen ledes af en professionel rådgiver og en medarbejder hos NEFOS
  • Alle har tavshedspligt
  • Oplever vi, at vores hjælp er utilstrækkelig, henviser vi til andre professionelle, fx psykologer, som vi har et godt samarbejde med
Hovedkontorets: Ejlskovsgade 13, 1.sal t.v. 5000 Odense C.