Et netværk for mennesker, der er ramt af andres selvmords handlinger.

Vil du være frivillig

frivillig

Som frivillig hos NEFOS får du mulighed for at gøre en forskel for mennesker, der står i en svær livssituation. Det kræver faglighed, opmærksomhed og din tid. Til gengæld kan du være med til at give mennesker i krise nyt håb.

Som rådgiver hos NEFOS yder du forskellige former for hjælp og støtte: 

- Mundtlig rådgivning ansigt til ansigt
- Skriftlig rådgivning gennem mail
- Mundtligt rådgivning pr. telefon
- Samtalegrupper, hvor du kan få mulighed for at være tovholder/gruppeleder.  I ansøgningen må du gerne skrive lidt om din motivation for at yde frivilligt arbejde, din faglige og praktiske baggrund, alder, bopæl og anden relevant information.

Vi prioriterer ansøgere over 25 år, der er mindst 2,5 år henne i et relevant social- eller sundhedsfagligt uddannelsesforløb eller har en 3,5 årig grunduddannelse inden for den sundhedsfaglige- og sociale sektor.

Udskriv Email

Nyheder på mail