Et netværk for mennesker, der er ramt af andres selvmords handlinger.

Privatlivspolitik

Den nye EU-forordning ”General Data Protection Regulation” (GDPR) trådte i kraft 25. maj 2018. Det betyder, at der er endnu større fokus på sikkerheden omkring persondata end den som Datatilsynet tidligere har krævet. Der bliver stillet nye og større krav både til virksomheder og organisationer, når det drejer sig om dine personlige data.

Indsamling og formål
Indsamling og behandling af personoplysninger er nødvendige for at kunne opretholde kontakten mellem NEFOS (Netværket for selvmordsramte) og brugere, medlemmer, frivillige og/eller lønnede medarbejdere. Vi indsamler ikke flere personoplysninger end dem, der er nødvendige for at kunne opfylde vores formål som frivillig organisation med dokumentationspligt, evaluering og forskningsansvar.

NEFOS indsamler kun følgende oplysninger:

Brugere: navn, tlf. nr., e-mail, kommune, selvmordshandlingstype og CPR-nr., for at kunne rådgive og dokumentere. 

Medlemmer: vores medlemmer er enkeltpersoner, familier, foreninger og virksomheder, der efter eget ønske har anmodet om medlemskab af NEFOS. Vi registrerer følgende oplysninger på vores medlemmer: navn, adresse (hvis medlemmet ikke har e-mail) og e-mail.

Medarbejdere: navn, stilling, adresse, tlf.nr., e-mail og CPR-nr. Disse oplysninger benyttes til oprettelse af kontrakt, tavshedserklæring og indhentning af rene børneattester. Ved lønudbetaling videregives oplysningerne til revisorfirma, der står for lønudbetalingerne. Revisionsfirmaet videresender de nødvendige oplysninger til SKAT.

Derudover registrerer vi følgende persondata på faglig leder og bestyrelsesmedlemmerne i organisationen:  navn, tlf.nr og/eller e-mail. Disse oplysninger offentliggøres på vores hjemmeside. Formålet hermed er at give et overblik over organisationen for såvel samarbejdspartnere, journalister og borgere, der ønsker at komme i kontakt med os. 

Formål med behandlingen
For dig, som er bruger af NEFOS har behandlingen af dine personoplysninger det formål, at vurdere og dokumentere om NEFOS’ rådgivning er det rigtige tilbud til dig. Såfremt du ved første samtale tilkendegiver eller vi i fællesskab ikke finder NEFOS’ rådgivning relevant for dig, indhenter vi ikke oplysninger om dig. 

Dokumentation som formål: behandlingen af dine oplysninger er til statistik, og oplysningerne indgår i evaluering og forskning, hvor effekten af NEFOS’ rådgivning undersøges.

Fair og transparent behandling af personoplysninger
Ved indsamlingen af personoplysninger oplyser vi dig om, hvilke oplysninger vi opbevarer, og til hvilke formål.  

Samtykke
Indsamling af personoplysninger i forbindelse med rådgivning i NEFOS
Samtykke: samtykke gives skriftligt i forbindelse med din første samtale i NEFOS. Her udfylder og underskriver du et stamkort med samtykkeerklæring. For børn og unge under 18 år indhentes forældrenes samtykke (medmindre samtykke fra unge i alderen 15-18 år vurderes tilstrækkeligt).
Indsamling af personoplysning i forbindelse med tilknytning som medarbejder
Din ansøgning til NEFOS som medarbejder vil sammen med tilknytningssamtalen være grundlaget for et egentlig arbejde ved NEFOS, indhentning af ren børneattest, og evt. lønudbetaling.

Indsamling af personoplysninger ved medlemskab
Samtykke er givet ved din anmodning om medlemskab.    

Informationssikkerhed
Oplysningerne opbevares dels i papirform i aflåste skabe, dels som adressefiler i it-system, hvortil der kræves personlige kode.  Brugeroplysningerne opbevares på en cloudtjeneste/skytjeneste. Hertil kræves også speciel individuel kode.  

Udlevering af oplysninger
Dine oplysninger som bruger vil aldrig overgå til tredje part. Undtaget herfra er registerforskning. Her vil forskningsansvarlig Annette Erlangsen ved DRISP (Dansk Forskningsinstitut for Selvmordsforebyggelse) modtage en liste med CPR-nr. uden øvrige persondata. Registerforskning tjener til det formål at dokumentere, hvorvidt NEFOS-rådgivningen også på længere sigt har effekt.

Indsigtsret
Alle der er i kontakt med NEFOS kan til enhver tid få oplyst, hvilke personoplysninger, vi har registreret. Ved henvendelse om indsigt i egne oplysninger, vil vi stille krav om dokumentation for din identitet for at sikre, at dine oplysninger alene udleveres til dig.
Skriv til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. og angiv ”indsigt i personoplysninger” som emne, hvis du ønsker indsigt i dine personoplysninger.

Sletning af personoplysninger
Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at sende en skriftlig meddelelse til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Mener du at oplysningerne vi har om dig er unøjagtige eller fejlagtige, har du ret til at få dem ajourført. Du skal henvende dig til os og oplyse, hvori unøjagtigheden består, og de nye oplysninger.

For dig som bruger: dine oplysninger slettes, når der ikke længere er brug for disse til formålet (at rådgive dig, dokumentation herunder evaluering og forskning).

For dig som ansøger om at blive frivillig og lønnet medarbejder: såfremt du ikke bliver tilknyttet NEFOS, eller selv trækker din ansøgning tilbage, slettes alle oplysningerne om dig omgående.   

For dig som er frivillig eller lønnet medarbejder: såfremt du ophører i din stilling i NEFOS, slettes alle oplysninger om dig indenfor 3 måneder.

For dig som er medlem: dine oplysninger slettes, når du selv trækker dit medlemskab tilbage eller du på trods af rykkere om medlemskontingent, ikke har indbetalt i løbet af 2 år.

I nogle tilfælde har vi en anden forpligtigelse til at slette dine personoplysninger. Hvis du fx mener, at dine oplysninger ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede os om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine personoplysninger bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig for at få personoplysninger slettet, undersøger vi om betingelserne er opfyldt og gennemfører i så fald ændringerne eller sletningen så hurtigt som muligt.

Indsigelsesret
Du har ret til at gøre indsigelser mod vores behandling af dine personoplysninger. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af personoplysningerne.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige
NEFOS - Netværket for selvmordsramte er dataansvarlig, og sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktperson: Elene Fleischer, faglig leder
Adresse: Ejlskovsgade 13, 1. tv., 5000 Odense C
CVR: 28998473
Telefonnr.: 63121226
Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Website: www.nefos.dk

Klager
Klager over vores behandling af personoplysninger skal rettes til: Datatilsynet, Borgergade 28, 5.
1300 København K. Tlf.nr. 33193200, e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Oprettet den 24. maj og offentliggjort på hjemmeside den 5. juni 2018

Medlemsskab

...gør NEFOS muligt

Med et årligt medlemsbidrag er du eller dit firma medlem af NEFOS. Bidraget er en direkte og vigtig støtte, der muliggør, at vi i NEFOS fortsat kan yde kompetent og frivillig hjælp til selvmordsramte børn, unge og voksne.

  • Du er med til at sikre en stabil hjælp til pårørende og efterladte, uanset alder
  • Du kan få indflydelse via valg til bestyrelsen
  • Du får nyhedsbrev med aktuel orientering 4 gange årligt

Bliv medlem allerede i dag! Klik her

Seneste nyt

  • Gratis psykoterapeutisk behandlingsprogram

    Gratis psykoterapeutisk behandlingsprogram målrettet efterladte over 65 år Det nu er muligt at deltage i et gratis psykoterapeutisk behandlingsprogram målrettet efterladte over 65...

    Læs mere ...

Nyttige links

Om NEFOS

NEFOS er en organisation, der yder støtte og rådgivning til alle, der er eller har været tæt på en person, som har udført en selvmordshandling. Dette kan være alt fra trussel om selvmord til den aktuelle selvmordshandling.

NEFOS tilbyder 5 GRATIS samtaler med en professionel frivillig rådgiver, samtalegrupper og hjemmebesøg hos ældre og gangbesværede samt familier med mindre børn.

Vi har mulighed for at tilbyde samtaler flere steder i landet.Rådgivning til alle, der er eller har været tæt på en person, som har udført en selvmordshandling.

Kontakt NEFOS

Hovedkontoret Odense

Du kan kontakte NEFOS via mail og telefon.

Vi kontakter dig, såfremt du har lagt dit nummer på telefonsvareren - eller hvis vi har modtaget en mail eller en sms fra dig.

Telefon: 6312 1226 eller 5190 9584
Telefontid: Hverdage kl. 09.00-13.00
Mail:
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.


Yderlige info

Er du fagperson eller journalist, og har du brug for information, råd eller sparring, er du velkommen til at kontakte os på mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., og din henvendelse vil blive besvaret af faglig leder Elene Fleischer.

Støt NEFOS

NEFOS er en frivillig drevet organisation, vi har derfor brug for din støtte til at opretholde vores landsdækkende gratis arbejde for selvmordsramte.

Du kan støtte os på følgende måder:


Nyheder på mail


Hovedkontorets: Ejlskovsgade 13, 1.sal t.v. 5000 Odense C.