Gruppeforløb i NEFOS

Mange har allerede tilmeldt sig gruppeforløb i NEFOS, og nu går vi alle og venter på en lempelse af regeringens forsamlings-restriktioner.

I vores grupper har vi normalt 5-8 deltagere samt en eller to rådgivere. Derfor er det nødvendigt at vente med at genoptage gruppeforløb indtil, vi må samles mindst 10 personer indendørs.

Ventetiden er hård for mange, der har brug for at være del af en gruppe. Derfor har NEFOS ansøgt både sundhedsministeren og socialministeren om dispensation fra den nugældende regel om maximalt at samles 5 personer, når det skal foregå indenfor. Vi afventer svar.

Vi forstår frustrationen og ensomhedsfølelsen hos efterladte og pårørende. Som kompensation er du derfor fortsat velkommen til individuelle samtaler. Disse kan efter aftale også foregå ved fysisk fremmøde under forudsætning af forudgående corona-test og overholdelse af afstands-reglerne.

Der er også fortsat mulighed for telefonisk eller virtuel rådgivning.

Landsforeningen for Efterladte efter selvmord tilbyder desuden uformelle møder og udendørs aktiviteter. Se mere på: www.efterladte.dk