Generalforsamling i Landsforeningen NEFOS

Onsdag d. 26. august 2020 kl. 17.00 – 19.00
Borgernes Hus, Østre stationsvej 15, 5000 Odense C (ved siden af Odense Banegårdscenter)

Indkaldelse og dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3.a Bestyrelsens beretning ved formanden
3. b Godkendelse af beretningen
4. a Beretning ved den daglige ledelse
4. b Godkendelse af beretningen
5. Fremlæggelse af regnskabet
6. Indkomne forslag
7. Fastsættelse af kontingent Forslag om at hæve kontingentet til 250 kr. og give 50 kr. i rabat, hvis man tilmelder sig betalingsservice.
8. Valg til landsorganisationens bestyrelse OBS bilag: Vedtægter for Landsorganisationen NEFOS
• Formand Jenny Havn ikke på valg
• Næstformand Jane Jakobsen på valg
• Kasserer Jørn Toftegaard på valg
• Bestyrelsesmedlem Jan Foss ikke på valg
• Bestyrelsesmedlem Jan-Henrik Winsløv ikke på valg
• Bestyrelsesmedlem Lotte Holmen ikke på valg
• Suppleant Vibeke Toftegaard på valg
• Suppleant Vibeke Gangelhoff Thomsen, på valg
• Medarbejderrepræsentant Ove Nørætt på valg
9. Orientering om landsorganisationens valgte revisor
10. Eventuelt

Fagligt emne:
Interview med en efterladt bruger, som nu er under oplæring som rådgiver. V. bestyrelsesmedlem Lotte Holmen
Vi i bestyrelsen håber, mange vil have lyst og mulighed for at deltage.

Mange hilsner
Jenny Havn
Formand for bestyrelsen i Landsorganisationen NEFOS

Tilmelding af hensyn til forplejning til Lisbeth Lyø på mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. fredag den 21. august kl. 12.00

*************

Bestyrelsesmøde i NEFOS afvikles umiddelbart efter generalforsamlingen fra kl. 19.00 – 21.00
Medlemskontingent og gave bidrag kan indbetales på
Danske Bank 9570 11807305
Eller MobilePay 51 12 14.

Husk at skrive navnene på medlemmerne.