Krisen peger på forbedring af ældreområdet

-og bidrag til forebyggelse af selvmord blandt ældre

-Krisen har givet vores arbejde blandt de ældre et godt skub i den rigtige retning.
Sådan siger Torben Klitmøller Hollmann, formand for FOA’s social- og sundhedssektor.
I manges ører lyder udtalelsen nok temmelig mærkværdig midt i en krise, der især har truet netop den ældre befolkningsgruppe på liv og helbred, men der er mening i galskaben.
-Corona-krisen betyder, at vores medlemmer, sosu’erne, for en gangs skyld har haft mulighed for at prioritere kerneopgaven – nemlig at drage omsorg for de ældre - fremfor møder, kontrolforanstaltninger og bureaukrati.

Torben Klitmoller Hollmann
 -Videns- og erfaringsudveksling mellem os, der arbejder blandt de ældre, er vigtig. Så jeg ser frem til at læse NEFOS-bogen ”I Selvmordets Kølvand”, siger TorbenKlitmøller Hollmann, formand for social- og sundhedssektoren i FOA.

Selvmordstruede ældre
Landets ældste er imidlertid ikke kun i farezonen, når virus dukker op i samfundet. Mennesker over 60 år står i statistikken for en tredjedel af de selvmord, der begås i Danmark. Tallet er fra før corona-krisen ramte os. Der findes endnu ikke nogen opgørelse for selvmord eller selvmordsforsøg gennem de seneste krise-måneder.

-For en del af disse mennesker er deres eneste daglige kontakt med et andet menneske den sosu-assistent, der ifølge regler og bureaukrati til daglig kun har få minutter til at hjælpe med medicinering, rengøring eller personlig hygiejne, tilføjer Torben Klitmøller Hollmann. Og det er under de betingelser, sosu’erne til hverdag helst også skal nå at spotte, hvis en af de ældre er selvmordstruet.

Krisen giver angst og depression
Smitte-faren, som under corona-krisen har sendt især mange ældre i ufrivillig isolation, har betydet alvorlige psykiske påvirkninger som angst og depression. Det oplyser en række organisationer, der arbejder med rådgivning for mennesker i krise.

Faglig leder i NEFOS Elene Fleischer bekræfter, at krisen også her har sat sine tydelige spor.

-Vi har under corona-krisen haft flere henvendelser end normalt – især omkring selvmordsforsøg og selvmordstrusler. Jeg oplever brugere, der føler sig værdiløse og ensomme, fortæller Elene Fleischer. For mange af de, der tidligere har mistet en kær ved selvmord, aktiverer den pålagte isolation en følelse af forladthed, som både krop og sind genkender fra den første tid som efterladt efter et selvmord.

Mange NEFOS-brugeres følelse af mistrivsel og meningsløshed bunder i højere grad i angst for ensomhed og isolation frem for risikoen for at blive smittet med virus.

”Borger” fremfor ”ydelse”
Torben Klitmøller Hollmann fortæller, at en del kommuner under krisen har sløjfet eller skåret i den rengøring, som sosu’erne ellers står for hos de ældre.

-Det har givet mere tid til nærvær og den vigtige samtale. Vores medlemmer står i front til at observere en eventuel depression, måske opstået eller forværret af isolationen – en isolation, som kan føre til selvmord. Sosu’erne kender ”normalbilledet” hos den ældre, og har god mulighed for at registrere en eventuel ændring i sindsstemningen, tilføjer sektorformanden.

- Systemet har valgt ”ydelse” fremfor ”borger”. Derfor møder den ældre i dagligdagen alt for mange fortravlede og skiftende sosu’ere. Og det er simpelthen ikke godt nok. Men corona-krise har givet os mulighed for at vende det på hovedet, så vi i øjeblikket kan prioritere ”borger” fremfor ”ydelse”. Den prioritering vil der blive arbejdet på at bibeholde, siger Torben Klitmøller Hollmann og kaster et blik på sit ur. Vores samtale er slut. Om få minutter har han møde med ældre- og sundshedsminister Magnus Heunicke. Han når dog lige at tilføje:

-Der er i det hele taget et stort behov for at retænke ældreområdet. Penge alene løser ikke problemet. Oplysnings- og vidensdeling mellem os, der arbejder på området er nødvendig, og netop dér har FOA og en organisation som NEFOS brug for hinanden.

FAKTA
Torben Klitmøller Hollmann tiltrådte som formand for social- og sundhedssektoren i FOA i 2018.
Bag sig har han selv både uddannelse og erfaring som social- og sundhedsassistent blandt ældre.

Lotte Holmen
Journalist og Professionel rådgiver
NEFOS Kbh