Et netværk for mennesker, der er ramt af andres selvmords handlinger.

Generalforsamling

Der indkaldes hermed til generalforsamling hos NEFOS, som finder sted tirsdag d. 10. april 2018 kl. 19.00 på Ejlskovsgade 13, 5000 Odense C.

I overensstemmelse med NEFOS´ vedtægter, findes på foreningens hjemmeside, er dagsordenen til generalforsamlingen:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Bestyrelsens beretning ved formanden
  4. Godkendelse af beretningen
  5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
  6. Indkomne forslag
  7. Fastlæggelse af kontingent
  8. Valg til foreningens bestyrelse: Bestyrelsen består p.t. af 7 medlemmer (heraf 3 brugere) og 1 suppleant (bruger). Der skal vælges min. 2 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter. På valg: Jane Jakobsen (modtager genvalg) og Camilla Olsen (ej genvalg) . Suppleanter: 1. Jørn Toftegaard (modtager genvalg)
  9. Valg af foreningsrevisor
  10. Eventuelt

Forslag som ønskes optaget på dagsordenen, herunder vedtægsændringsforslag, kan fremsættes af medlemmer og bestyrelse. Forslag skal være formanden skriftligt i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen og sendes til medlemmerne senest en uge før generalforsamlingen. Har du forslag til generalforsamlingen eller vil du på forhånd vide mere om bestyrelsesarbejdet i NEFOS er du vel- kommen til at kontakte formanden pr.mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

På generalforsamlingen råder hvert medlem over 1 stemme. Ved afstemninger gælder princippet om almindelig stemmeflertal. Der afstemmes ved personligt fremmøde.

Vi ønsker, at NEFOS’ brugere er repræsenteret i bestyrelsen. Er du derfor efterladt efter selvmord eller pårørende til en person, der har forsøgt at tage sit eget liv, så er du meget velkommen til at stille op til bestyrelsen. Du må ligeledes gerne henlede opmærksomhed på personer der kunne have interesse i at deltage i bestyrelsens arbejde.

Vi håber at se dig til generalforsamlingen. Der er intet krav om tilmelding – du møder bare op.

Udskriv Email

Nyheder på mail