Et netværk for mennesker der er ramt af andres selvmordshandlinger

Forskningsprojekt vil skabe et bedre liv for ældre mennesker, der er efterladte efter selvmord

Pressemeddelelse

Ældre mennesker får ikke tilstrækkelig hjælp, når de mister et familiemedlem eller en nær ven ved selvmord. Efterladte ældre, der deltager i projektet fortæller: ”Det er tilfældigt om man får tilbudt hjælp. Vi fik tilbudt hjælp, fordi vores præst tilfældigvis havde hørt om NEFOS på et kursus”. Det kan også være svært at tage i mod hjælp ”Der er tabu og skyldfølelse ved selvmord, så der er behov for, at der er en der tager ansvar og siger: Du har brug for hjælp”.

Projektet er vigtigt, fordi de ældre menneskers oplevelse af tab og konsekvenser for deres livsvilkår er mangelfuldt belyst. Generelt viser forskning, at der er flere negative konsekvenser af at være efterladt efter selvmord, såsom øget risiko for at begå selvmord, indlæggelse på psykiatrisk afdeling, depression, højere skilsmisserate samt social isolation.

I et forskningsprojekt vil ældre mennesker, der har mistet et nært familiemedlem ved selvmord, fagpersoner og forskere udvikle metoder til at støtte ældre efterladte efter selvmord. Målgruppen for projektet er præster, politibetjente, sundhedspersonale, pårørende, naboer og andre, der er i berøring med ældre mennesker, der mister en nærtstående ved selvmord.

Bag projektet er Psykiatrien i Region Sjælland, NEFOS (Netværk For Selvmordsramte) og Psykiatrisk Center København. Projektet er støttet af VELUX FONDEN med 3.1. million.

Projektet er designet som aktionsforskning. En hjørnesten er, at problemer og løsninger udarbejdes i samarbejde med de mennesker, der er berørte af problemet. Projektet er derfor organiseret med en styregruppe bestående af personer efterladt efter selvmord, fagpersoner og forskere. I dette fællesskab besluttes, hvilke indsatser der skal undersøges og iværksættes, for at skabe et bedre liv for ældre personer, der er efterladt efter selvmord.

Fra starten af 2017 og de følgende tre år vil interesserede personer, foreninger eller andre, der er berørte af problemet, blive inddraget i projektet gennem et struktureret forløb. Forløbet inkluderer arbejdsgruppemøder, dataindsamling og dataanalyse, konferencer samt udvikling og afprøvning af nye redskaber.

Som resultat forventes vejledninger og oplysningsmateriale til borgere og fagpersoner om, hvordan man støtter ældre mennesker, der har oplevet selvmord blandt sine nærmeste.

Yderligere information kan fås ved henvendelse til Pernille Drost tlf.: 6312 1226; e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller til Lisbeth Hybholt tlf.: 2960 5218; e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. Du er også meget velkommen til at henvende dig, hvis du eller din organisation har interesse i at deltage i projektet.

VELUX FONDEN er en almennyttig fond, der støtter videnskabelige, kulturelle, sociale og miljømæssige formål. Derudover støtter fonden aktive ældre, aldrings- og øjenforskning. I 2016 uddelte VELUX FONDEN 259 millioner kr.

VELUX FONDEN er stiftet i 1981 af civilingeniør Villum Kann Rasmussen - grundlægger af bl.a. VELUX A/S og andre firmaer i VKR Gruppen, der har til formål at bringe dagslys, frisk luft og et bedre miljø ind i menneskers hverdag.

Om NEFOS

NEFOS er en organisation, der yder støtte og rådgivning til alle, der har mistet til selvmord. 

NEFOS tilbyder op 5 gratis rådgivningssamtaler med en frivillig rådgiver og der er også mulighed for samtalegruppe.

NEFOS arbejder for at skabe opmærksomhed om de efterladtes vilkår uanset og behovet for hjælp og støtte i den akutte krisesituation og i den efterfølgende sorgbearbejdning, uanset alder

.Kontakt NEFOS

Du kan kontakte NEFOS via mail og telefon. 

Hvis vi ikke kan tage telefonen er du velkommen til at lægge en besked med dit navn, dit telefonnummer og hvornår du har ringet, og så kontakter vi dig. 

Telefon: 6312 1226
Telefontid: Mandag, onsdag og fredag kl. 10.00-13.00
Mail:
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Støt NEFOS

NEFOS er en frivillig drevet organisation, vi har derfor brug for din støtte til at opretholde vores landsdækkende gratis arbejde for selvmordsramte.

Du kan støtte os på følgende måder: