Et netværk for mennesker, der er ramt af andres selvmords handlinger.

Forskningsprojekt vil skabe et bedre liv for ældre mennesker, der er efterladte efter selvmord

Pressemeddelelse

Ældre mennesker får ikke tilstrækkelig hjælp, når de mister et familiemedlem eller en nær ven ved selvmord. Efterladte ældre, der deltager i projektet fortæller: ”Det er tilfældigt om man får tilbudt hjælp. Vi fik tilbudt hjælp, fordi vores præst tilfældigvis havde hørt om NEFOS på et kursus”. Det kan også være svært at tage i mod hjælp ”Der er tabu og skyldfølelse ved selvmord, så der er behov for, at der er en der tager ansvar og siger: Du har brug for hjælp”.

Projektet er vigtigt, fordi de ældre menneskers oplevelse af tab og konsekvenser for deres livsvilkår er mangelfuldt belyst. Generelt viser forskning, at der er flere negative konsekvenser af at være efterladt efter selvmord, såsom øget risiko for at begå selvmord, indlæggelse på psykiatrisk afdeling, depression, højere skilsmisserate samt social isolation.

I et nyt forskningsprojekt vil ældre mennesker, der har mistet et nært familiemedlem ved selvmord, fagpersoner og forskere udvikle metoder til at støtte ældre efterladte efter selvmord. Målgruppen for projektet er præster, politibetjente, sundhedspersonale, pårørende, naboer og andre, der er i berøring med ældre mennesker, der mister en nærtstående ved selvmord.

Bag projektet er Psykiatrien i Region Sjælland, NEFOS (Netværk For Selvmordsramte) og Psykiatrisk Center København. Projektet er støttet af VELUX FONDEN med 3.1. million.

Projektet er designet som aktionsforskning. En hjørnesten er, at problemer og løsninger udarbejdes i samarbejde med de mennesker, der er berørte af problemet. Projektet er derfor organiseret med en styregruppe bestående af personer efterladt efter selvmord, fagpersoner og forskere. I dette fællesskab besluttes, hvilke indsatser der skal undersøges og iværksættes, for at skabe et bedre liv for ældre personer, der er efterladt efter selvmord.

Fra starten af 2017 og de følgende tre år vil interesserede personer, foreninger eller andre, der er berørte af problemet, blive inddraget i projektet gennem et struktureret forløb. Forløbet inkluderer arbejdsgruppemøder, dataindsamling og dataanalyse, konferencer samt udvikling og afprøvning af nye redskaber.

Som resultat forventes vejledninger og oplysningsmateriale til borgere og fagpersoner om, hvordan man støtter ældre mennesker, der har oplevet selvmord blandt sine nærmeste.

Yderligere information kan fås ved henvendelse til Elene Fleischer tlf.: 2698 3028; e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller til Lisbeth Hybholt tlf.: 2960 5218; e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. Du er også meget velkommen til at henvende dig, hvis du eller din organisation har interesse i at deltage i projektet.

VELUX FONDEN er en almennyttig fond, der støtter videnskabelige, kulturelle, sociale og miljømæssige formål. Derudover støtter fonden aktive ældre, aldrings- og øjenforskning. I 2016 uddelte VELUX FONDEN 259 millioner kr.

VELUX FONDEN er stiftet i 1981 af civilingeniør Villum Kann Rasmussen - grundlægger af bl.a. VELUX A/S og andre firmaer i VKR Gruppen, der har til formål at bringe dagslys, frisk luft og et bedre miljø ind i menneskers hverdag.

Om NEFOS

NEFOS er en organisation, der yder støtte og rådgivning til alle, der er eller har været tæt på en person, som har udført en selvmordshandling.
Kontakt os pr. mail eller telefon

Vi reagerer inden for 3 hverdage og kontakter dig, såfremt du har lagt dit nummer på telefonsvareren - eller hvis vi har modtaget en mail eller en sms fra dig. Responstiden sikrer, at vi både har tid til vores igangværende samtaler og til at besvare udefra kommende henvendelser.

Du kan også skrive direkte til os ved at klikke her Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Telefon til hovedkontoret: tlf. 6312 1226 mandag-fredag kl. 09.00-13.00.

Medlemsbidrag og gavebeløb

Vi vil gerne have medlemmer i NEFOS, Du kan støtte vores arbejde. Medlems kontingent pr år er: 100 kr. for studerende/pensionister, 200 kr for øvrige enkeltpersoner og 300 kr. for familier (husk at skrive navnene på alle familiemedlemmer ind i tekstfeltet) klik her for at melde dig ind.


Rådgivning til alle, der er eller har været tæt på en person, som har udført en selvmordshandling.

Kontakt NEFOS

Midtjylland

Pia Engstrøm: 6177 2184
Liselotte Kragh: 6165 5483

Nordjylland

Pia Engstrøm: 6177 2184

Hele Landet

Hovedkontoret: 6312 1226 eller 5190 9584
Telefontid: Hverdage kl. 09.00-13.00


Yderlige info

Er du fagperson, og har du brug for råd eller sparring, er du velkommen til at kontakte os på mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., og din henvendelse vil blive besvaret af faglig leder Elene Fleischer.

Er du journalist, er du velkommen til at rette henvendelse til os via mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., og din henvendelse vil blive besvaret af bestyrelsesformanden eller faglig leder.

Nyheder på mail


Etik

NEFOS opretter samtalegrupper for efterladte efter selvmord ud fra følgende præmisser:

  • Deltagerne er berørt af samme type tab
  • 4-8 personer i gruppen
  • Gruppen ledes af en professionel rådgiver og en medarbejder hos NEFOS
  • Alle har tavshedspligt
  • Oplever vi, at vores hjælp er utilstrækkelig, henviser vi til andre professionelle, fx psykologer, som vi har et godt samarbejde med
Hovedkontorets: Ejlskovsgade 13, 1.sal t.v. 5000 Odense C.