Et netværk for mennesker, der er ramt af andres selvmords handlinger.

Selvmordsforsøg i familien - Hvordan kan jeg hjælpe?

Er du tæt på et barn eller en ung, som er pårørende til en selvmordstruet i den nære familie? Er du i tvivl om, hvordan du bedst kan hjælpe? Så kontakt NEFOS.

Fortæl også familien om muligheden for at hente information om krisehjælp for pårørende til selvmordstruede på NEFOS’ hjemmeside – eller få en gratis samtale med en professionel frivillig rådgiver i NEFOS.

Vær der – se skyggebørnene og de usynlige børn

Når børn og unge rammes af andres selvmordshandlinger, har vi sjældent nok opmærksomhed på deres følelsesmæssige reaktioner og behov. Er den selvmordstruede en søskende, har familien og omgivelserne naturligt fokus på det barn, der truer med, taler om eller forsøger selvmord. For de chokerede forældre er det svært samtidig at have fuld opmærksom på de børn, der tilsyneladende fungerer godt (skyggebørnene).

Børns og unges reaktioner kan være forskellige. Vrede er ganske naturlig og ofte en reaktion på en følelse af afmagt. Det er kun et problem, hvis omgivelserne ikke anerkender, at alle uanset alder reagerer følelsesmæssigt på andre familiemedlemmers handlinger og adfærd, og det kan i værste fald skabe en livslang usikkerhed og lav selvfølelse.

Negativt kan usikkerheden blive en belastning, der på sigt kommer til udtryk i selvskadende adfærd og psykiske eller skolemæssige udfordringer.

Som et pårørende barn og som en søskende kommer de ofte til at stå i skyggen og kan let blive glemt. Men de har hårdt brug for at snakke med nogen om det, der sker.

De ”usynlige børn” er de børn, der har en forælder, der truer med, taler om eller forsøger selvmord. Disse børn er totalt afhængige af forældrenes adfærd. Skjuler eller fortier/forvansker forældrene det faktisk skete, bliver barnet usikkert og kan udvikle en oplevelse af dyb ensomhed og mindreværdsfølelse.

Derfor er det vigtigt, at der er voksne i netværket, der har ressourcer til at støtte op omkring børnene. Børn mærker altid, når man lyver for dem, og det er derfor vigtigt at være åben og ærlig - også i forhold til mindre søskende.

Det er gratis at få hjælp hos NEFOS

NEFOS, Netværket for Selvmordsramte, er en frivillig forening, med tilbud om professionel frivillig rådgivning. Det er gratis at få hjælp hos NEFOS.

NEFOS tilbyder støttende og rådgivende samtaler for alle pårørende (uanset alder), der lever tæt på en selvmordstruet person - som udgangspunkt mellem 5 og 10 samtaler. Der er en indledende og en afsluttende samtale. Intervallet kan variere efter behov.

NEFOS’ stab af professionelle frivillige rådgivere har alle gennemgået et supplerende teoretisk og praksisrettet oplæringsforløb.

NEFOS tilbyder individuelle samtaler, familiesamtaler og gruppeforløb. Individuelle samtaler og familiesamtalerne kan foregå hos NEFOS eller som hjemmebesøg hos børnefamilier, hvis dette er mest trygt for barnet eller den unge. Hjemmebesøg kan p.t. kun tilbydes i Region Syddanmark og Region Midtjylland.

I samtalerne vil en frivillig rådgiver hjælpe barnet eller den unge med at skabe et mentalt og trygt rum, hvor det alene er barnet/den unge, der er i centrum, og hvor alt kan siges. Sammen med barnet/den unge vil rådgiveren finde redskaber til at klare de konkrete udfordringer, som barnet/den unge har, og desuden være behjælpelig med at sætte ord på udfordringerne og/eller problemerne og støtte barnet i at kunne bede om hjælp.

Udskriv Email

Nyheder på mail