Et netværk for mennesker, der er ramt af andres selvmords handlinger.

Selvmord i familien - Hvordan kan jeg hjælpe?

Er du tæt på et barn eller en ung, som er efterladt efter selvmord i den nære familie? Er du i tvivl om, hvordan du bedst kan hjælpe? Så kontakt NEFOS.

Fortæl også familien om muligheden for at hente information om sorg og krisehjælp for efterladte efter selvmord på NEFOS’ hjemmeside - eller få en gratis samtale med en professionel frivillig rådgiver i NEFOS.

Vær der – se dem

Børn og unge i krise har brug for, at voksne ser dem

Chokket ved en forælders eller en søskendes selvmord rammer hele familien – også børnene. Alderstilpasset åbenhed og ærlighed om det skete er derfor vigtig for børnenes forståelse og tryghed. Men også svært at håndtere for de kriseramte voksne.

Som en naturlig reaktion forsøger voksne at holde børnene udenfor for at beskytte dem. Det mærker børnene og forsøger på deres vis at passe på de voksne ved at trække sig lidt ud i periferien og ind i sig selv. De bliver iagttagere. Med en knude af angst og usikkerhed i maven.

Voksne overser ofte, hvad der sker – for der er ro på børnene udadtil. Men deres sorg er ikke mindre, blot anderledes, og de er i høj risiko for at udvikle generel mistrivsel, hvis deres behov overses i længden.

Børns og unges reaktioner kan være forskellige. Vrede er en ganske naturlig del af at føle sig afvist. Det er kun et problem, hvis omgivelserne ikke anerkender, at også børnene reagerer følelsesmæssigt på selvmordet i familien.

Får barnet ikke alderstilpasset støtte og hjælp, kan denne form for belastning på sigt komme til udtryk i psykiske lidelser som f.eks. angst, PTSD, selvskadende adfærd og depression.

Skal børn klare sig hele igennem dette kaos af følelser, har de brug for mindst en voksen, der handler. En der kan se det enkelte barn og har overskud til at give dem den nødvendige opmærksomhed. Har familien eller netværket ikke det overskud, skal de for barnets skyld søge hjælp udefra.

Det er gratis at få hjælp hos NEFOS

NEFOS, Netværket for Selvmordsramte, er en frivillig forening med tilbud om professionel frivillig rådgivning. Det er gratis at få hjælp hos NEFOS.

NEFOS tilbyder støttende og rådgivende samtaler for alle efterladte efter selvmord - som udgangspunkt mellem 5 og 10 samtaler. Der er en indledende og en afsluttende samtale. Intervallet kan variere efter behov.

NEFOS’ stab af professionelle frivillige rådgivere har alle gennemgået et supplerende teoretisk og praksisrettet oplæringsforløb.

NEFOS tilbyder individuelle samtaler, familiesamtaler og gruppeforløb. Individuelle samtaler og familiesamtalerne kan foregå hos NEFOS eller som hjemmebesøg hos børnefamilier, hvis dette er mest trygt for barnet eller den unge. Hjemmebesøg kan p.t. kun tilbydes i Region Syddanmark og Region Midtjylland.

I samtalerne vil en frivillig rådgiver hjælpe barnet eller den unge med at skabe et mentalt og trygt rum, hvor det alene er barnet/den unge, der er i centrum, og hvor alt kan siges. Sammen med barnet/den unge vil rådgiveren finde redskaber til at klare de konkrete udfordringer, som barnet/den unge har, og desuden være behjælpelig med at sætte ord på udfordringerne og/eller problemerne og støtte barnet i at kunne bede om hjælp.

Udskriv Email

Nyheder på mail