Et netværk for mennesker, der er ramt af andres selvmords handlinger.
  • Overskrift

Ældre har også brug for hjælp

Alle mennesker gør brug af tavshed. Tavshed kan spænde fra den gode pause til den pinefulde tavshed. Eller den ultimative tavshed, der kommer til udtryk ved selvmord. Alle mennesker har oplevelser med tavshed, og livet har givet os nogle erfaringer, som vi bruger. Gamle menneskers tavshed kan dække over mange forskellige former for følelser som vrede, afmagt, resignation, måske en ikke erkendt depression. Den kan også rumme ubearbejdet sorg og skyld, vrede efter en nærtståendes selvmord, der er sket for mange år tilbage. Eller et selvmord, der er sket for nylig.

Uanset alder er det at miste en søn eller en datter rigtig, rigtig tungt, og det bliver ikke mindre af, at man er 93, og man mister en datter på 70, end hvis man er 40 og mister en på 18 år. Men mange ældre bærer deres sorg og smerte uden at klynke. De ved ikke, at det er muligt at få hjælp, når man er selvmordsramt – så de bliver let glemt. Derfor sidder mange ældre alene tilbage med en ubearbejdet sorg efter at have mistet et barn eller måske barnebarn.

Erfaringer fra yngre mennesker, der oplever selvmord, viser, at hvis ikke man får hjælp inden for et halvt år, opstår der mistrivselsproblemer, hvor man får lettere ved at udvikle depression og andre former for belastninger.

I 2016 indledte NEFOS et samarbejde med Odense Kommune, Viborg Kommune og Aarhus Kommune. Dette samarbejde skal sikre, at kommunale medarbejdere hjælper ældre mennesker, når de er selvmordsramt til at få kontakt med NEFOS– uanset hvor længe det er, siden selvmordet er sket.

Vi håber, at langt flere ældre selvmordsramte vil få kendskab til muligheden for hjælp, når tragedien har ramt. De efterladte ældre vil kunne få op til ti støttende samtaler i et år, efter at selvmordet er sket. Og vi tilbyder hjemmebesøg.

NEFOS vil gerne slå fast: At selvmord det taler vi da med hinanden om – for at forhindre at nye sker i fremtiden, siger Elene Fleischer, faglig leder i Netværket for selvmordsramte, NEFOS.

Udskriv Email

Nyheder på mail