At miste en tidligere partner og at miste sin far

Det er svært konkret at fortælle, hvad min datter og jeg har fået ud af at være med i Nefos. Én ting er helt sikkert; Nefos har gjort en forskel i vores liv. Da min datters far dør efter selvmord i september 2011, søger jeg en organisation, som kan hjælpe mig og min datter og give os nogle værktøjer til at komme videre. Min datter er da 9 år gammel.

På daværende tidspunkt er Nefos endnu ikke synlig på internettet. Jeg får efterfølgende fortalt, at selvom Nefos er stiftet allerede i 2005, ønsker man, at organisationen vokser langsomt og ordentligt.

Da min søster fortæller mig om Nefos i december 2013, bliver jeg meget glad og kontakter straks organisationen. Det gør jeg primært på grund af min datter. Der er en række episoder i vores liv med konflikter, hvor jeg ofte bliver i tvivl, om jeg nu har håndteret dødsfaldet på en god og korrekt måde i forhold til hende. Det ønsker jeg at vide samt få nogle redskaber til at håndtere de forskellige konfliktsituationer.

Fra første gang jeg kontakter Nefos, føler jeg, at netværket vil hjælpe og støtte os. Jeg mærker, at Nefos er skabt af ildsjæle, som virkelig brænder for at gøre en forskel.

Vi bliver taget alvorligt.
I Nefos lytter man til os og hører os.
Der er forståelse for vores situation.

Inden sommerferien 2014 opretter Nefos en børnegruppe, hvor min datter aktivt deltager. Hun giver selv udtryk for, at hun ønsker at fortsætte i børnegruppen efter sommerferien. For min datter er Nefos et ’helle’ eller et frirum. Børnegruppen er et sted, hvor hun er sammen med andre ligestillede børn, som også har mistet en far.

På trods af at der er sket noget ualmindeligt i min datters liv, føler hun sig helt almindelig i børnegruppen. Situationen bliver ikke akavet og mærkelig, når snakken falder på en far eller en, der er død. Børnene forstår hinandens situation og respekterer hinandens følelser og tanker. For mig er Nefos en guds gave. Nefos har hjulpet og støttet mig og min datter.

Mit formål med at kontakte Nefos var at få hjælp til min frustration og min tvivl i forhold til, hvordan jeg har håndteret dødsfaldet, og samtidig få værktøjer til at håndtere de forskellige konfliktsituationer, der opstår mellem mig og min datter.

I Nefos har jeg fået redskaber til at håndtere forskellige situationer i forhold til mit barns udvikling med henblik på bedre at forstå mit barn. Jeg lærer at arbejde med mine følelser, at forstå mine handlinger og tænke anderledes i forhold til, hvad jeg siger og gør. Jeg har opdaget, at mit barns reaktioner på forskellige ting ikke nødvendigvis altid har med sin fars død at gøre. Det kan også skyldes hendes personlige udvikling som nu 12-årig.

Nefos har gjort en stor, positiv og vigtig forskel i vores liv.