Indkaldelse til Generalforsamling den 2. april 2014 kl. 19.00.

Dagsordenforslag:

Valg af dirigent
Valg af referent og sekretær for generalforsamlingen
Årsberetning for 2013
Regnskab for 2013
Indkomne forslag
Valg af foreningens bestyrelse
Eventuelt

Generalforsamlingen finder sted på Ejlskovsgade 13. 1. , Odense C 

Forslag, som ønskes optaget på dagsordenen, herunder vedtægtsændrings- forslag, kan fremsættes af medlemmer samt bestyrelsen. Forslag skal skriftligt være NEFOS i hænde senest 2 uger før generalforsamling og udsendes til medlemmerne senest en uge før generalforsamling.

På generalforsamling råder hvert betalende medlem over 1 stemme. Ved afstemninger gælder princippet om almindelig stemmeflerhed.

 

 

Senest opdateret ( Tirsdag, 4. februar 2014 12:23 )