Indkaldelse til Generalforsamling den 14. april 2015 kl. 19.00.

Forslag til dagsorden:

Valg af dirigent
Valg af referent og sekretær for generalforsamlingen
Årsberetning for 2014
Regnskab for 2014
Indkomne forslag
Valg af foreningens bestyrelse
Eventuelt

Generalforsamlingen finder sted på Ejlskovsgade 13.1., 5000 Odense C.

Forslag, som ønskes optaget på dagsordenen, herunder vedtægtsændrings- forslag, kan fremsættes af medlemmer samt bestyrelsen. Forslag skal skriftligt være NEFOS i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen og udsendes til medlemmerne senest en uge før generalforsamlingen.

På generalforsamlingen råder hvert betalende medlem over 1 stemme. Ved afstemninger gælder princippet om almindelig stemmeflerhed.

 

 

Senest opdateret ( Tirsdag, 27. januar 2015 13:56 )