nefos-ann.-web-marts16

Som frivillig hos NEFOS får du mulighed for at gøre en forskel for mennesker, der står i en svær livssituation. Det kræver faglighed, opmærksomhed og din tid. Til gengæld kan du være med til at give mennesker i krise nyt håb.

Som rådgiver hos NEFOS yder du forskellige former for hjælp og støtte: 

- Mundtlig rådgivning ansigt til ansigt
- Skriftlig rådgivning gennem mail
- Mundtligt rådgivning pr. telefon
- Samtalegrupper, hvor du kan få mulighed for at være tovholder/gruppeleder. 

I ansøgningen må du gerne skrive lidt om din motivation for at yde frivilligt arbejde, din faglige og praktiske baggrund, alder, bopæl og anden relevant information.


 Senest opdateret ( Fredag, 1. april 2016 06:27 )